Το πρόγραμμα Συμμαχία για τη μείωση του κινδύνου από καταστροφές, εν συντομία ALTER,  επικεντρώνεται στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την κατανόηση και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προκύψουν από θραύση φραγμάτων και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η τεχνογνωσία, οι τεχνολογίες και η εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταφερθούν στην Αρμενία. Οι δραστηριότητες θα τονίσουν τη σημασία της πλήρους συνεργασίας μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κυβερνητικών υπουργείων και των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και συγχρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις πιλοτικές περιοχές όπου τα φράγματα και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζουν κινδύνους για τις τοπικές κοινότητες. Οι περιοχές αυτές είναι οι περιοχές Akhtala και Teghut της Lori Marz κατά μήκος του ποταμού Shamlugh, η οροσειρά Vorotan και τα συνδεδεμένα φράγματα στην περιοχή Syunik και η λεκάνη του ποταμού Kapan και Voghji της περιοχής Syunik.

Οι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν:

 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Επικεφαλής Εταίρος).
 • Κέντρο αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τον Κίνδυνο και την Επιστήμη της Απόφασης.
 • Κέντρο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.
 • Κέντρο ασφαλούς μεταλλευτικής δραστηριότητας,  Αμερικανικού Πανεπιστημίου Αρμενίας (AUA) και
 • Εθνική Πλατφόρμα για την Μείωση του Κινδύνου από Καταστροφές της Αρμενίας (γνωστή από το αρμένικό της αρκτικόλεξο ως ARNAP).

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ALTER

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Αρμενίας  θα ηγηθεί δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση των στόχων του έργου. Η δραστηριότητα αυτή θα επικεντρωθεί στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύ ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φορέων, των κοινοτήτων και του ευρύτερου κοινού.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Σχέδιο Επικοινωνίας για το έργο.
 • Μια πλήρως ανεπτυγμένη Ταυτότητα Έργου,  που περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα, λογότυπα και άλλα επώνυμα σχέδια.
 • Διάφορα εργαλεία διάδοσης και επικοινωνίας, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, δημοφιλή άρθρα και παρουσία κοινωνικών μέσων προβολής.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικού εργαστηρίου και Θερινού Σχολείου  που απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στο προσωπικό της πολιτικής προστασίας.
 • Μια Τελική Έκθεση σε πολλές γλώσσες που θα καλύπτει τα επιτεύγματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το έργο.

 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

Σε αυτό το πακέτο εργασίας, εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εργαστούν για να εντοπίσουν τις καταλληλότερες βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τα φράγματα στις διάφορες σεισμικές ζώνες. Θα αναλύσουν γεγονότα από το παρελθόν για να προσδιορίσουν ομοιότητές με τις περιοχές εφαρμογής του έργου και την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών στην Αρμενία. Ο ευρύτερος τελικός στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η ανάπτυξη πρακτικών που μπορούν να υιοθετηθούν σε ολόκληρη την Αρμενία.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών.
 • Μεθοδολογία για την προσαρμογή και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις βέλτιστες πρακτικές που συλλέγονται.

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αυτό το πολύπλευρο πακέτο εργασίας θα χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές που καθορίστηκαν στο προηγούμενο πακέτο εργασίας. Επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας είναι η  ARNAP. Συγκεκριμένα, θα διοργανώσει εκπαίδευση, ασκήσεις μικρής κλίμακας και εργαστήρια που συγκεντρώνουν τις τοπικές κοινότητες και τις ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται την υποδομή των φραγμάτων.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Υπογραφή συμφωνιών για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
 • Ένα πακέτο τεκμηρίωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων.
 • 3 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Ασκήσεις μικρής κλίμακας σε κάθε μία από τις 3 περιοχές του έργου βασισμένες σε ρεαλιστικά σενάρια που περιλαμβάνουν όλο το υλικό.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το Κέντρο Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και Άμυνας της Βουλγαρικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών θα ηγηθεί στο τέταρτο Πακέτο Εργασίας του έργου ALTER. Αυτό το Πακέτο επικεντρώνεται στη μεταφορά μεθόδων, εργαλείων και εμπειριών για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των κινδύνων. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στην παροχή εργαλείων και στρατηγικών που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων από τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά τα εργαλεία θα προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις των συνθηκών της Αρμενίας.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Ένα σύνολο αισθητήρων για την παρακολούθηση της σταθερότητας των φραγμάτων και την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα προειδοποίησης.
 • Ένα σύστημα GIS στο Διαδίκτυο που βοηθά τους μη τεχνικούς χρήστες στη λήψη αποφάσεων.
 • Επιλογή και εγκατάσταση λογισμικού πρόγνωσης εξέλιξης πλημμυρών.
 • Εγκατάσταση λογισμικού στο Διαδίκτυο για την υποστήριξη εκκενώσεων σε περίπτωση πλημμύρας.
 • Εγκατάσταση λογισμικού στο Διαδίκτυο για την υποστήριξη παροχής αγαθών μετά την πλημμύρα.