Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Τρία προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις τρεις περιοχές υλοποίησης του έργου ALTER. Στα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι από εθνικές, τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και πολίτες των γύρω περιοχών. Αυτές οι εκπαιδεύσεις αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2020.

Επιστρέψτε σε αυτόν τον ιστότοπο για περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον.