Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ALTER

1 – ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Αρμενίας  θα ηγηθεί δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση των στόχων του έργου. Η δραστηριότητα αυτή θα επικεντρωθεί στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύ ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φορέων, των κοινοτήτων και του ευρύτερου κοινού.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Σχέδιο Επικοινωνίας για το έργο.
 • Μια πλήρως ανεπτυγμένη Ταυτότητα Έργου,  που περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα, λογότυπα και άλλα επώνυμα σχέδια.
 • Διάφορα εργαλεία διάδοσης και επικοινωνίας, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου, δημοφιλή άρθρα και παρουσία κοινωνικών μέσων προβολής.
 • Οργάνωση εκπαιδευτικού εργαστηρίου και Θερινού Σχολείου  που απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στο προσωπικό της πολιτικής προστασίας.
 • Μια Τελική Έκθεση σε πολλές γλώσσες που θα καλύπτει τα επιτεύγματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το έργο.

 

2 – ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

Σε αυτό το πακέτο εργασίας, εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα εργαστούν για να εντοπίσουν τις καταλληλότερες βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τα φράγματα στις διάφορες σεισμικές ζώνες. Θα αναλύσουν γεγονότα από το παρελθόν για να προσδιορίσουν ομοιότητές με τις περιοχές εφαρμογής του έργου και την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών στην Αρμενία. Ο ευρύτερος τελικός στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι η ανάπτυξη πρακτικών που μπορούν να υιοθετηθούν σε ολόκληρη την Αρμενία.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών.
 • Μεθοδολογία για την προσαρμογή και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις βέλτιστες πρακτικές που συλλέγονται.

 

3 – ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αυτό το πολύπλευρο πακέτο εργασίας θα χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές που καθορίστηκαν στο προηγούμενο πακέτο εργασίας. Επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας είναι η  ARNAP. Συγκεκριμένα, θα διοργανώσει εκπαίδευση, ασκήσεις μικρής κλίμακας και εργαστήρια που συγκεντρώνουν τις τοπικές κοινότητες και τις ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται την υποδομή των φραγμάτων.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Υπογραφή συμφωνιών για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
 • Ένα πακέτο τεκμηρίωσης που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων.
 • 3 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Ασκήσεις μικρής κλίμακας σε κάθε μία από τις 3 περιοχές του έργου βασισμένες σε ρεαλιστικά σενάρια που περιλαμβάνουν όλο το υλικό.

 

4 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το Κέντρο Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και Άμυνας της Βουλγαρικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών θα ηγηθεί στο τέταρτο Πακέτο Εργασίας του έργου ALTER. Αυτό το Πακέτο επικεντρώνεται στη μεταφορά μεθόδων, εργαλείων και εμπειριών για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των κινδύνων. Συγκεκριμένα, θα επικεντρωθεί στην παροχή εργαλείων και στρατηγικών που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων από τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά τα εργαλεία θα προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις των συνθηκών της Αρμενίας.

Τα Βασικά παραδοτέα περιλαμβάνουν:

 • Ένα σύνολο αισθητήρων για την παρακολούθηση της σταθερότητας των φραγμάτων και την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα προειδοποίησης.
 • Ένα σύστημα GIS στο Διαδίκτυο που βοηθά τους μη τεχνικούς χρήστες στη λήψη αποφάσεων.
 • Επιλογή και εγκατάσταση λογισμικού πρόγνωσης εξέλιξης πλημμυρών.
 • Εγκατάσταση λογισμικού στο Διαδίκτυο για την υποστήριξη εκκενώσεων σε περίπτωση πλημμύρας.
 • Εγκατάσταση λογισμικού στο Διαδίκτυο για την υποστήριξη παροχής αγαθών μετά την πλημμύρα.