Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ALTER

Αθήνα, Ελλάδα – Το έργο ALTER (Alliance for Risk Reduction) είχε την εναρκτήρια συνάντησή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στις 12-13 Φεβρουαρίου 2018.

Το έργο ALTER επικεντρώνεται στη δημιουργία συνεταιρισμών μεταξύ δημόσιων και ιδωτικών οργανισμών με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσεων που δημιουργούνται μετά από καταστροφές φραγμάτων νερού.

Θα γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και εμπειρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Αρμενία. Οι δραστηριότητες έχουν ως σκοπό να δώσουν έμφαση στην σημαντικότητα της πλήρους συνεργασίας μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, μη κυβερνητικών οργανισμών, υπουργείων και ιδιωτικών εταιρειών. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και συν-χρηματοδοτείται από το τμήμα του Επιτρόπου Ανθρωπιστικών θεμάτων και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο έργο είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ινστιτούτο Γεωδυναμικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
  2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), Κέντρο Αριστείας CERIDES
  3. Ακαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας, Κέντρο Εθνικής Ασφάλειας και Αμυντικής Έρευνας
  4. Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Αρμενίας (AUA)
  5. Εθνικό Κέντρο για τη μείωση κινδύνου καταστροφών της Αρμενίας (ARNAP)

Για ενημερώσεις σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://alter-project.eu