Ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο την δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας που μπορεί να προέρχεται από τη θραύση φράγματος και μεταλλευτικές δραστηριότητες

ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ AKHTALA

ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ AKHTALA

Οι Αρμένιοι εταίροι του έργου ALTER πραγματοποίησαν μια πρώτη επίσκεψη στην Akhtala (Πιλοτική Περιοχή# 1). Κύριος στόχος της επίσκεψης της ομάδας ήταν να συναντηθεί με τον επικεφαλής της ενοποιημένης κοινότητας Akhtala, κ. A. Tamazyan και τη διοίκηση της “Akhtala Mining and Processing Enterprise”, κ. L. Vardanyan. Ο στόχος της επίσκεψης ήταν να τους ενημερώσουν σχετικά με το έργο και να γίνει συζήτηση των στόχων, των προσδοκιών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του. Επιπλέον, επρόκειτο να γίνει μια σύντομη επίσκεψη στις χωματερές (χώροι αποβλήτων εξόρυξης) που βρίσκονται στην κοινότητα.

Μετά από μια πρώτη ενημέρωση για το έργο, τα μέλη της ομάδας άκουσαν από τον επικεφαλής της κοινότητας Akhtala να δηλώνει ότι η κοινότητα δεν είναι καλά ενημερωμένη για την κατάσταση σχετικά με τις χωματερές, πέρα από τη γενική γνώση ότι μια πιθανή αστοχία (αποτυχία) θα οδηγήσει σε καταστροφικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες και οι στόχοι του ALTER έγιναν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι από τον επικεφαλής της κοινότητας, που ήταν πολύ πρόθυμος να υποστηρίξει το έργο, καθώς ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη υποχρεωτική ευθύνη των κοινοτήτων να συμμετέχουν στην ευρύτερη στρατηγική της Αρμενίας για τη Διαχείριση του Κινδύνου των Καταστροφών.

Μετά από τη συνάντηση με τον επικεφαλής της κοινότητας, τα μέλη της ομάδας συναντήθηκαν με τον Μηχανικό Ασφάλειας της “Akhtala Mining and Processing Enterprise”. Δυστυχώς εξαιτίας εξωτερικών περιστάσεων, ο Διευθυντής της Εταιρείας δεν μπορούσε να παρευρίσκεται. Τα μέλη της ομάδας του είπαν για το σκοπό της επίσκεψης, παρουσίασαν το έργο και του ζήτησαν να τα συνοδεύσει σε μια σύντομη επίσκεψη στη χωματερή “Nahatak”.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να φιλοξενήσουν και τους άλλους εταίρους του ALTER κατά την επερχόμενη επίσκεψη του Ιουνίου.